Địa chỉ: Xã Nam Sơn, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chương trình tuần

Chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng lứa tuổi, trẻ được học trong môi trường khuyến khích sự sáng tạo,chú trọng chăm sóc, phát triển từng cá nhân và những khả năng khác biệt của các em.

Thực đơn tuần

Thực đơn đảm bảo đủ năng lượng cho trẻ và các chất dinh dưỡng cân đối.

Chăm sóc trẻ

Trường Mầm non Nam Sơn là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường Mầm non Nam Sơn xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Video